TEO BEBE Перилни капсули Cotton soft purple, 14 бр.

Арт. №
520500
В наличност
8,19 лв.
Добави в любими
*Снимките са с илюстративен характер.
Концентриран перилен препарат на дози за автоматично пране на бебешки и детски дрехи. Cotton Soft. Подходящ за употребва от първия ден. С хипоалергенен аромат.
Характеристики
Арт. № 520500
Страна на произход Европейски Съюз
Деликатно изпира и премахва упоритите петна, оставяйки бебешките дрешки обвити в нежно ухание.
Използвайте със сухи ръце. Извадете една перилна капсула, поставете в пералнята и затворете пакета. Не пробивайте, не късайте и не режете. Не слагайте в диспенсър или сушилня. Не използвайте при ръчно пране или накисване. Този продукт съдържа горчиво вещество на повърхността си, за да помогне за предотвратяване на случайно поглъщане от деца.
Препоръки за безопасност: Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
15 - 30% анионни ПАВ, нейоногенни ПАВ; 5 - 15% сапун; < 5 % фосфонати; Допълнително: оптични избелители, ензими, парфюм
Оставете вашето мнение
Вие оценявате:TEO BEBE Перилни капсули Cotton soft purple, 14 бр.
Вашият отзив

Няма свързани статии