Стандартен формуляр за право на отказ

Приложение № 1
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Лили Дрогерие ЕООД
/името на търговеца/
ЕИК: 201035329, гр. София 1836, бул. Владимир Вазов 83, Централен склад, Онлайн магазин Лили, [email protected]
/адрес, ЕИК, имейл/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
................................................................. /номер на поръчка + описание на продукта/
Стоката е поръчана на ..............................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
......................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с.............................................................................. /Адрес на потребителя/

Тел......................................../Телефон на потребителя/

Email......................................................./имейл на протебителя/


................... ..................................
/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.